Küldetésnyilatkozat és gyűjteményi stratégia

A tatai Német Nemzetségi Múzeum gyűjtési irányelvei [tervezet, írta Kuti Klára]

Preambulum, küldetésnyilatkozat

A tatai Német Nemzetiségi Múzeum feladata az ország területén valaha élt és a jelenkorban élő német kultúra összegyűjtése, megőrzése és közzététele. A múzeum mint az egyéni és kollektív emlékezet archívuma tárgyakban, szövegekben, képekben és hangfelvételekben őrzi a személyes történelmet.

A múzeum mint történeti intézmény a múlt tapasztalatát a jelen értelmezésében közvetíti a jövő irányába. Kiállításaink, foglalkozásaink és programjaink célja, hogy hirdessék a társadalmi-, nyelvi- és kulturális csoportok közötti toleranciát, megbékélést, elfogadást és kölcsönös tiszteletet.

Társadalmi múzeumként összekötünk generációkat, nyelveket, közösségeket és régiókat, és nyitottak vagyunk a jelenkori társadalmat érintő kulturális, etnikai és szociális konfliktusok múzeumi feldolgozására.

Az intézmény munkatársai tudatában vannak, hogy a múzeum saját története és tevékenysége nem független a mindenkori társadalmi-politikai közélettől, ezért munkájukat a folyamatos számvetés szándéka kíséri.

A gyűjtemény története

A gyűjtemény 1972-ben alakult, és az akkori történeti néprajzi muzeológiai küldetés értelmében az elmúló paraszti közösségek, gazdálkodás, életmód és hagyomány tárgykultúráját és emlékezetét gyűjtötte be és őrizte meg. Ennek értelmében a gyűjtemény tárgycsoportjait kevés kivétellel a paraszti mezőgazdasági üzem eszközei, az önellátásra törekvő háztartás eszközei, a lakáskultúra tárgyai, a népviselet, illetve az egyéni vallásos kegyességi gyakorlat tárgyai alkotják. Megközelítőleg az 1980as évek közepétől a gyűjtemény gyarapítása szünetelt. A gyűjtemény alapítói szándékát tiszteletben tartva a NNM a jelenkori társadalmi igényekhez igazítva fogalmazza meg gyűjteményi stratégiáját.

Feladatok és célkitűzések

A NNM feladata a gyűjtőkörében meghatározott német identitású nemzeti és kisebbségi csoportok kulturális javainak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékekkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és a tudományos eredmények közzététele.

Gyűjteményi stratégia

A gyűjtemény célja az ország területén valaha élt és a jelenkorban élő német kultúra — tárgykultúra, emlékezet, dokumentumok… stb. — összegyűjtése, megőrzése és közzététele, ide értve

 • a mindenkori ország területén valaha élt német nyelvű és/vagy identitású történeti nemzeti kisebbségi csoportokat;
 • azon német nyelvű és/vagy identitású csoportokat, amelyek valaha önkéntesen vagy kényszerből elhagyták Magyarország területét, de emlékezetükben kötődnek egykori lakóhelyükhöz;
 • azon német nyelvű és/vagy identitású csoportokat, amelyek az elmúlt századok során a globális politikai okokból módosított államhatárok között valamikor is a magyar állam területéhez tartoztak;
 • azon csoportokat, melyek a globális migráció során bármilyen időtartamban az ország területén éltek vagy élnek és kötődnek a német nyelvű kultúrához.

Könyvtár, Adattár, Fotótár

A NNM gyűjti és tudományos kutatómunkához hozzáférhetővé teszi a gyűjtőkörében meghatározott német identitású nemzeti és kisebbségi csoportok történetével, kultúrájával kapcsolatos publikációkat, nyomtatott és elektronikus kiadványokat, könyveket, kéziratokat, papíralapú és elektronikus fényképeket, képi dokumentációkat.

Más múzeumi gyűjteményekkel való kapcsolat

A Kuny Domokos Múzeumon belül a magyar néprajzi gyűjteménnyel, a céhtörténeti gyűjteménnyel és a helytörténeti gyűjteménnyel közös gyűjteményi határok definiálása szükséges: a NNM gyűjteménye a gyűjtőkörében meghatározott német identitású csoportok önmeghatározását, identitásgyakorlatát, közösségi értelmezését tekinti elsődleges szempontnak a tárgyak (kulturális javak) jelentésének meghatározásakor. Néprajzi, helytörténeti vagy céhtörténeti tárgy (objektum) akkor kerülhet a NNM gyarapodási koncepciójába, ha annak társadalmi, kulturális, történeti jelentése a gyűjtőkörben meghatározott német identitású csoportok identitásgyakorlatához kötődik.

A NNM támogatja a lokális közösségek tárgyi emlékezetének helyi megőrzését és ebben partnereinek tekinti a lokális közösségek által fenntartott tájházakat, kiállítóhelyeket. Nem kezdeményezi olyan települések tárgykultúrájának gyűjtését, ahol a helyi német identitású közösség közgyűjteményi intézményt működtet, hacsak nem önkéntes adományról van szó. A NNM mint társadalmi múzeum a lokális közösségek globális hálózatát, a nemzeti és etnikai identitástudat virtuális térben megragadható kötődését tekinti elsődleges terepének.

Gyűjteménytípusok

A gyűjteményi koncepció alapja, hogy a magyarországi német csoportok identitása saját önmeghatározáson alapul, diszkurzív és szituatív, más egyéni és csoportidentitásokkal párhuzamosan van jelen, időben változik, és megjelenését, ill. megjelenítését befolyásolja az adott pillanat beszédmódja. Azaz a múzeum elfogadja, hogy a megőrzésre átvett objektumai ebben a változékony és önmeghatározáson alapuló viszonyrendszerben kapcsolódnak a német kultúrához.

A múzeum gyűjtési koncepciója hangsúlyt fektet a jelenkori kultúra gyűjtésére, őrzésére és közzétételére: azaz minden olyan objektumot gyűjt, mely a jelenkori társadalom (egyén vagy csoportok) megítélésében alkalmas a magyarországi német kultúra szimbolizálására. A jelenkori kultúrát tehát tágan értelmezi, mely a múlt emlékezetét összeköti a jövőre irányuló várakozással.

Ennek értelmében a múzeum lezártnak tekinthet olyan tárgycsoportokat, melyek olyan gyakorlatra utalnak, mely a jelenkori emberek emlékezetével már nem elérhető.

A múzeumi gyűjtés objektumai eltérő múzeumi feladatot töltenek be, ezért a gyűjtés és leltározás a következő gyűjteménytípusok szerint történik;

 • muzeális gyűjtemény/műtárgygyűjtemény (leltári számmal)
  • az állandó kiállítás számára gyűjtött tárgyak
  • az állandó kiállítás pótlására gyűjtött tárgyak
  • időszaki/tanulmányi kiállítás számára gyűjtött tárgyak
 • használati- ill. demonstrációs tárgyak (különálló gyűjteményi nyilvántartásba)
 • adattár, fotótár, könyvtár

Szerzeményezés és selejtezés

Műtárgy szerzeményezése történhet vásárlás, ajándékozás, kölcsönzés, hagyaték átadása vagy csere útján. A szerzeményezés feltétele, hogy a műtárgy megfeleljen a tudományos, gyűjteményi, raktározási és állományvédelmi szempontoknak. Ennek érdekében a múzeum a következő kérdésekre keres kielégítő választ: Maradéktalanul tisztázott-e az objektum eredete? Összhangban áll-e a múzeum gyűjtési koncepciójával? Az objektum átvétele kötődik-e valamilyen feltételhez? Korlátozza-e valamilyen jog az objektum használatát? Járhat-e a későbbiekben az objektum átvétele jelentős kiadással?

A múzeumnak joga van a műtárgyak jogszerű selejtezésére. A selejtezés során a múzeum a következő kérdésekre keres kielégítő választ: Megfelelő-e a tárgy anyagának állapota? Megfelelő-e a tárgy dokumentációja? Megfelelő-e a tárgy múzeumi relevanciája?  Megoldható-e tárgy a konzerválása, állagvédelme? Pótolhatók-e a tárgyra vonatkozó hiányzó háttéradatok? A gyűjtemény és raktározás optimalizálása során van-e egyéb, alkalmasabb műtárgy az állományban? Megfelel-e a műtárgy a múzeum szerzeményezési koncepciójának?

Vezérfonal a gyűjtés szabályainak és kritériumainak betartásához

 • formális kritériumok, a tárgy
  • ára
  • állapota
  • raktározási lehetősége
 • tematikai kritériumok, a tárgy
  • a gyűjtőterülettel és gyűjtőkörrel való kapcsolata
  • meghatározása és meghatározhatósága, dokumentálhatósága
  • használhatósága
  • dokumentarista értéke, korszakossága
  • történeti értéke, esztétikai jelentősége, tudományos jelentősége
  • társadalmi és kulturális jelentősége
  • reprezentativitása és szignifikanciája
  • gyűjteményi vagy sorozatértéke
  • további unikális jelentősége
Közzé tette: Kuti Klára | 2017. 04. 15. 17:33

Hozzászólás írása

Az email-címed nem kerül nyilvánosságra.
A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező!

Hozzászólások

No comments yet.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás